Teija Sutinen pohtii tämän päivän Hesarissa millainen lisälasku indeksiremontista aiheutuisi nuorille, jos eläkkeiden taitettuun indeksiin tehtäisiin muutoksia. Taitettu indeksihän on se leikkuri, jolla eläkkeiden kehitystä hillitään suhteessa palkkoihin. Kun eläkkeelle jäädessään saa vaikkapa 60 % palkastaan, niin vuosien kuluessa eläke pienenee vastaamaan kenties vain 40 % vastaavaa työtä tekevän palkasta. Näin siksi, että eläkeindeksi huomioi 20 % palkkaindeksistä ja 80 % elinkustannusindeksistä.

(Tätä tasaamaan on nyt kehitteillä yksityisesti maksettavia lisäeläkkeitä, joilla turvattaisiin ikääntyneen ihmisen hoiva elämän loppuvuosina. Siihen taas sisältyy monia sudenkuoppia, kuten verotus - verotettaisiinko omien säästöjen nostamista kuin ansiotuloa ikään – ja eläkkeen ostovoiman hiipuminen inflaation vuoksi, jos lisäeläkkeisiin ei tulisi minkäänlaista indeksitarkistusta. Mutta tämä pohdiskelu poikkeaa aiheesta.)

Teija Sutinen on huolissaan - ehkä aiheellisestikin - nuorten puolesta, mutta hän unohtaa kolme näkökohtaa.

Ensinnäkin, eläkkeistä pidätetään korotettuna verona sama prosenttimäärä, jonka työssäkäyvät maksavat eläkemaksua. Näin eläkeläisetkin osallistuvat yhtä suurella panoksella yhteiskunnan rahoittamiseen, vaikka korotettu vero ei ole korvamerkitty eläkkeille. Hetemäen verotyöryhmä ehdottaa kaiken lisäksi, että ansiotulon verotukseen kaavailtu alennus ei koske eläkkeiden verotusta. Tietyn suuruisesta eläkkeestä jää näin ollen käteen vähemmän kuin samansuuruisesta ansiotulosta. Lopputulos on sama kuin jos eläkkeitä leikattaisiin, mutta sitähän ei uskalleta sanoa ääneen.

Toiseksi, nyt eläkkeellä olevat ja piakkoin eläkkeelle siirtyvät ovat rahoittaneet puoliväli-indeksillä korotettuja eläkkeitä itseään vanhemmille ikäluokille. Puoliväli-indeksi vaihdettiin taitettuun indeksiin vasta 1996 ja se tuli kaikkia eläkkeitä koskevaksi vasta vuonna 2005. Taitettu indeksi ei siis ole mikään kiveen hakattu totuus.

Kolmanneksi tämän päivän nuoret ovat huomisen eläkeläisiä. Se miten kohtelet tämän päivän vanhuksia ennustaa omaa tulevaisuuttasi. Ei ole kovin rakentavaa ajaa sukupolvia toisiaan vastaan.

On hyvä muistaa satu pojasta, joka veisti puukaukaloa isälleen, joka oli siirtänyt oman isänsä nurkkaan pois yhteistä ruokapöytää sottaamasta.