Pakinaperjantai : Pamfletti

YK:n julistusta ihmisoikeuksista tulee täsmentää niin, että ihmisoikeuksiin lisätään oikeus rauhalliseen ja hyvään kuolemaan. 

 Artikla 25 turvaa ihmisarvoisen elämän tahdosta riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen esim. sairauden ja vanhuuden varalta. Artikla ei kata kuolevan ihmisen oikeutta inhimilliseen hoivaan ja toisen ihmisen läsnäoloon. Tiedämme, että kuoleva vanhus kuljetetaan nykyisin usein kiireellä kotoaan tai palvelutalosta sairaalaan, jossa hänet kytketään letkuihin ja jätetään muuten oman onnensa nojaan joko yksin tai potilassaliin vieraiden, hänestä piittaamattomien muiden potilaiden keskelle. Kuoleva kohtaa loppunsa yksin ja peloissaan vieraassa ympäristössä. Tämä ei ole ihmisarvoa kunnioittava tapa päättää maanpäällinen taival.

Kuolevalla tulee olla oikeus rauhalliseen ja hyvään kuolemaan omassa kodissaan, ellei hän kuollessaan muusta syystä jo ole hoidettavana hoitolaitoksessa. Kuolevan omaisille ja lähimmille ystäville on järjestettävä mahdollisuus olla kuolevan tukena. Jos omaisia tai ystäviä ei ole, on seurakunnan tai sosiaalitoimen järjestettävä kuolevalle saattaja, joka on jatkuvasti läsnä kuolevan niin toivoessa. Kenenkään ei pidä olla kuoleman hetkellä yksin. Aktiivista kuolinapua saattajan ei tule antaa, paitsi milloin kuolema näyttää pitkittyvän ja aiheuttaa kuolevalle suurta tuskaa.

Kuolleen siunaamisesta on painopistettä siirrettävä kuolevan arvostavaan saattamiseen.

 


Lainaus:
25. artikla
1. Jokaisella on oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin, ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta. Jokaisella on myös oikeus turvaan työttömyyden, sairauden, tapaturman, leskeyden tai vanhuuden sekä muun hänen tahdostaan riippumatta tapahtuneen toimeentulon menetyksen varalta.