Siinä he taas ovat, koskelot - toisilleen uskolliset 

(ja meillekin: vuodesta toiseen palaavat rantaamme pesimään).