Mielenkiintoinen, mutta raskaslukuinen teos. Kirjaimellisestikin raskas: kirja painaa lähes 900 grammaa, joten sitä on vaikea pitää käsissään. Tätä täytyisi lukea pöydän ääressä. Lukukokemusta hankaloittaa myös se, että kirja koostuu kovin eritasoisista teksteistä. Myös kirjan näkökulmat ovat niin moninaiset, että teoksesta tulee pakosta kovasti maailmoja syleilevä. On haluttu kerralla tuoda esiin kaikki koettu epäoikeudenmukaisuus, nykyiset ongelmat ja niille ratkaisut.

Näkökulmien moninaisuus on kyllä kiistatta myös ansio. Kun kaltaiseni tietämätön lukija tutustuu siihen Viron historiaan, jota Neuvostoliitossa opetettiin ja johon virolaiset itsekin on kouluissa lapsesta asti aivopesty, tulevat jollakin tavalla käsitettäväksi ne väitteet, joita jopa suomalaiset tutkijat ovat esittäneet Viron vapaaehtoisesta liittymisestä Neuvostoliittoon. Viron tie on ollut - ja on, sillä viidenkymmenen vuoden historiattomuuden aikaa ja sen mukana syntyneitä uusia ongelmia etnisine vähemmistöineen ei hetkessä pyyhitä pois – raskas, varmasti vielä raskaampi kuin sodat ja suomettumisen ajan läpikäyneen Suomen tie.